Algemene Voorwaarden

Product omschrijvingen:
Ik probeer om mijn producten zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Ik garandeer echter niet dat mijn omschrijvingen accuraat, compleet, betrouwbaar of foutloos zijn. Als een gekocht product niet voldoet aan de beschrijving is uw enige mogelijkheid om het ongebruikt terug te sturen.

Mogelijke kleurafwijkingen:
Houd er a.u.b. rekening mee dat de kleuren op uw beeldscherm in geringe mate af kunnen wijken van de kleuren van het eigenlijke product.

Retournaties:
Werk dat in opdracht gemaakt is door mij, zoals bijvoorbeeld een op maat gemaakt sieraad ‘kortom, ‘werk in opdracht’, kan niet geretourneerd worden. Overige retournaties worden mogelijk volledig terugbetaald (exclusief verzendkosten), mits de producten worden teruggestuurd binnen veertien werkdagen; schoon, onbeschadigd, in de originele, geopende verpakking en met een kopie van de factuur. Twee weken na aflevering worden retournaties niet meer geaccepteerd.
Voor retournaties dient u vooraf contact op te nemen met mij, Janneke de Graaff de eigenaresse van Zilverfling.

Claims voor schade en verlies van verzonden pakketten:
Alle items die gekocht worden van www.Zilverfling.nl zijn deel van een zogenaamd ‘verzend-contract’. Mijn verantwoordelijkheid voor het leveren van goederen is voldaan wanneer het afgeleverd is bij de ‘bezorg-service’.  Alle claims voor beschadigingen of verlies zullen gemaakt moeten worden bij de desbetreffende bezorgings-service. Mocht uw pakket beschadigd of verloren zijn, licht mij dan in zodat ik u kan assisteren bij het proces van een dergelijke claim.

Privacy:
Het is mijn beleid om uw internet privacy te respecteren. Als u aangeeft dat u geen nieuwsbrieven wilt ontvangen zal ik u deze niet e-mailen. Zilverfling zal haar klantenlijsten niet publiceren en doorverkopen aan internet handelaars, lijstmakelaars of andere marketing organisaties.
Uw gegevens naam, e-mailadres, etc. worden opgeslagen in mijn bestand. Deze gegevens worden geregistreerd om u gericht informatie en aanbiedingen van Zilverfling toe te sturen. Enkel voor dit doel zullen uw gegevens gebruikt worden. Uw gegevens zullen niet doorgespeeld worden aan derden. Zilverfling draagt er zorg voor dat uw gegevens veilig opgeslagen worden en blijven. Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf wilt afmelden voor de communicatie vanuit Zilverfling, kunt u een e-mail sturen aan info@zilverfling.nl

 Auteursrechten (copyright):
Al mijn producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Mijn originele ontwerpen en fotografie vallen onder het auteursrecht en worden dus beschermd door de Nederlandse wet.
Auteursrechten staan ook wel bekend als copyrights. Dit zijn de rechten van de maker (of een persoon/bedrijf die eventueel het recht verkrijgt van de originele maker) van een werkstuk in literatuur, kunst of wetenschap die bepaalt waar en wanneer zijn/haar werk openbaar gemaakt wordt of verveelvoudigd.

Website auteursrechten (copyright):
Alle afbeeldingen en teksten op deze website vallen onder het auteursrecht van Zilverfling en van de bedrijven met wie Zilverfling nauw samenwerkt. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming foto’s en teksten die eigendom zijn van Zilverfling te reproduceren voor commercieel gebruik. We geven u het recht om eenmalig de web pagina’s uit te printen voor persoonlijk gebruik.
De bundeling van het werk op deze website is exclusief eigendom van Zilverfling en samenwerkende bedrijven, deze vallen dan ook onder de auteursrechtelijk bescherming van de Nederlandse wet.

Copyrights op ontwerpen van Sieraden en Kunst:
Ik hoop dat de kunst en sieraden die ik tentoonstel op deze website een inspiratiebron voor u zullen zijn. Toch wil ik u benadrukken dat het werk beschermd wordt door copyrights van de ontwerpers of van Zilverfling. Het werk mag niet gekopieerd worden voor commercieel gebruik zonder onze expliciete toestemming.

Toegang tot de site:
Zilverfling geeft u beperkte toestemming voor toegang en persoonlijk gebruik van deze site. Downloaden is niet toegestaan (tenzij het eenmalig uitprinten van de web pagina’s als referentie). Commercieel gebruik of aanpassingen van materiaal of delen ervan zijn niet toegestaan, tenzij u een expliciete toestemming heeft van Zilverfling.
Het is toegestaan om te linken naar de homepage van Zilverfling, mits de link, Zilverfling haar artiesten, of haar producten en service in een kwaad daglicht stelt met betrekking tot valse, misleidende of geringschattende opmerkingen.

Ontkenning, Jurisdictie en Wijzigingen:
Zilverfling geeft geen verklaringen of garanties betreffende de werking, inhoud, materialen en producten die worden getoond op deze site. Het gebruik van deze site is in feite op eigen risico.
We garanderen niet dat emails or andere communicaties die van deze websites afkomstig zijn virusvrij zijn of schadelijke componenten bevatten. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade die afkomstig kan zijn na gebruik van deze site.
Wanneer u Zilverfling bezoekt gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van deze site.
Wij behouden ten alle tijden het recht om veranderingen aan te brengen aan onze site, ons beleid en onze algemene voorwaarden.